Trung ương bàn công tác cán bộ, cải cách tiền lương

Đề xuất nhiều quan điểm mới, toàn diện hơn nhằm tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ…

Sáng 7/5 hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 12 đã khai mạc ở Hà Nội.

Tại hội nghị này, Trung ương trao đổi cho ý kiến về 1 vài nội dung: thi công đội ngũ cán bộ 1 vài cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và danh tiếng, ngang tầm nhiệm vụ; cải 1 vàih chính sách bán hàng tiền lương bổng đối có cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong 1 vài công ty; cải 1 vàih chính sách bán hàng bảo hiểm xã hội, và 1 số vấn đề quan trọng khác.

Đánh giá cán bộ đa chiều

Theo ông Phạm Quang Hưng, Vụ trưởng Vụ IV, Ban Tổ chức Trung ương, trên cơ sở kế thừa, bổ sung và phát triển 1 vài quan điểm của Đảng về công tác cán bộ, đề án đã đề xuất nhiều quan điểm mới, toàn diện hơn nhằm tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ. Thể hiện quyết tâm chặn đứng tiêu cực và triệt để chống hiện trạng chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ.

Một số biện pháp đồng bộ, hiệu quả được đề xuất trong đề án như, đổi mới công tác phân tích cán bộ theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo tiêu chí, bằng sản phẩm, thông qua khảo sát, công khai kết quả và có sự so sánh, gắn phân tích của cả nhân có tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Giải pháp đáng chú tâm khác là thực hiện nhất quán việc bố trí bí thư cấp uỷ cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương; khuyến khích thực hiện đối có 1 vài chức danh khác, nhất là chức danh chủ tịch UBND.

Đề án cũng đề xuất thi công chiến lược quốc gia về nhân tài theo hướng không phân biệt đảng viên hay người ngoài Đảng; xác định rõ khái niệm tiêu chí về nhân tài cũng như quan điểm phát triển, việc chọn lọc, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và phát huy; các cơ chế, chính sách bán hàng để nhân tài phát triển, gắn có thi công đội ngũ cán bộ, nhất là cấp chiến lược.

Giải pháp nữa cũng được đề cập là thi công quy định để việc nhận trách nhiệm, từ chức, từ nhiệm trở thành nếp văn hoá ứng xử của cán bộ, đã đi vào hoạt động 1 vài quy định về 1 vàih chức, bãi nhiệm, miễn nhiệm để chủ trương “có lên, có xuống”, “có vào, có ra” là việc thông thường trong công tác cán bộ….

Cải 1 vàih chính sách bán hàng tiền lương bổng

Cổng tài liệu điện tử Chính phủ dẫn tính toán của Ban Chỉ đạo cải 1 vàih chính sách bán hàng tiền lương bổng, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công là chính sách bán hàng tiền lương bổng hiện hành quy định tới 20 nhóm phụ cấp có gần 100 loại phụ cấp 1 vài loại. Như, phụ cấp chức vụ, chức danh; phụ cấp chức vụ lãnh đạo; phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên; phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp khu vực; phụ cấp lưu động; phụ cấp lôi kéo,…

Thực tế, nhiều loại phụ cấp có tính chất tương tự nhau, như phụ cấp chức vụ, chức danh cũng tương tự phụ cấp lãnh đạo nhưng vẫn được duy trì. Một cán bộ, viên chức có thể hưởng nhiều loại phụ cấp…

Một số loại phụ cấp không nhất quán như phụ cấp ở cơ quan Đảng từ Trung ương xuống cấp huyện là 30% nhưng ở cấp xã thì không ứng dụng. Cũng có mức này, trong 1 Ban Đảng ở Trung ương lại chỉ có cấp Vụ trưởng trở xuống được hưởng còn chức danh Phó Trưởng Ban lại không được hưởng phụ cấp này.

Trả lời phỏng vấn báo chí, Vụ trưởng Vụ Tiền lương bổng (Bộ Nội vụ) ông Nguyễn Quang Dũng cho biết, dự thảo đề án trình Trung ương đề xuất hướng trả lương bổng theo địa điểm việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo để thích hợp có luật cán bộ công chức và viên chức.

Trong kiến trúc cải 1 vàih tiền lương bổng sắp tới chuẩn bị yêu cầu kiến trúc 1 bảng lương bổng theo chức vụ lãnh đạo. Ví dụ chức vụ vụ trưởng thì được hướng mức lương bổng 17 triệu thì cứ ai được bổ nhiệm chức vụ này thì được hưởng mức lương bổng đây và không phải thi nâng ngạch.

Điểm mới nữa là kiến trúc 1 bảng lương bổng đối có chuyên môn nghiệp vụ ứng dụng chung đối có 1 vài ngành nghề ứng dụng cho các người không giữ chức vụ lãnh đạo. Bảng lương bổng này cũng được kiến trúc chắc chắn tiền lương bổng tương quan có bảng lương bổng của người giữ chức vụ lãnh đạo và thậm chí có 1 phần khuyến khích các người làm chuyên môn nghiệp vụ có thể phát triển nhưng không nhất thiết phải đi theo con các con phố lãnh đạo vẫn có thể tăng lương bổng.

Cũng liên quan đến tiền lương bổng và bảo hiểm xã hội, Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội, ông Đỗ Văn Sinh cho rằng hiện số năm hưởng lương bổng hưu vớ bảo hiểm xã hội ép buộc hiện đủ 20 năm mới được hưởng lương bổng hưu là hơi dài, có thể kéo ngắn xuống 15 năm bởi thế giới đâyng 16 năm đã được hưởng lương bổng hưu rồi.

Ông Sinh nêu quan điểm, Việt Nam cũng có thể kéo 15-16 năm như thế giới để người dân thấy thời gian đâyng góp giảm xuống, chỉ 15 năm là đã được hưởng lương bổng hưu rồi, chưa kể khám chữa bệnh do quỹ bảo hiểm chắc chắn. Do đây chính sách bán hàng cần kiến trúc linh hoạt, kể cả chính sách bán hàng lẫn việc hỗ trợ của nhà nước làm sao trở thành sức hút có người tham dự thì sẽ mở rộng được người tham dự.

Bạn đang xem chuyên mục Blog q7saigonriverside.qov.vn