Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 8-12/4

Cổ phiếu VHG của Công ty Đầu tư Cao su Quảng Nam tiếp tục gây được sự chú tâm cho nhà đầu tư khi tăng trọn vẹn cả 5 phiên trần và đạt mức tăng 38% chỉ sau 1 tuần chuyển nhượng…

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 8-12/4 - Ảnh 1.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 8-12/4 - Ảnh 2.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 8-12/4 - Ảnh 3.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 8-12/4 - Ảnh 4.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 8-12/4 - Ảnh 5.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 8-12/4 - Ảnh 6.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 8-12/4 - Ảnh 7.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 8-12/4 - Ảnh 8.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 8-12/4 - Ảnh 9.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 8-12/4 - Ảnh 10.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 8-12/4 - Ảnh 11.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 8-12/4 - Ảnh 12.

Bạn đang xem chuyên mục Blog q7saigonriverside.qov.vn

Tìm hiểu thêm:

==> Mở bán Shophouse Bình Đăng Plaza Quận 8
==> Mở bán Metro Valley Quận 9
==> Tìm hiểu thêm về Thành Hiếu Phương Trang Long Hậu huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An có triển khai không ?