Tổng Kiểm toán Hồ Đức Phớc: Đưa ra khỏi ngành những cán bộ “vòi vĩnh”, “chung chi”

Tổng Kiểm toán đề nghị đưa ra khỏi ngành những cán bộ, công chức, viên chức, kiểm toán viên thoái hóa, biến chất, vi phạm pháp luật…

Tổng Kiểm toán Nhà nước đề nghị những đơn vị rà soát, báo cáo kịp thời những cán bộ, công chức kiểm toán không đủ phẩm chất đạo đức, tham nhũng, sách nhiễu, “vòi vĩnh”, “chung chi”… để xử lý nghiêm.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc vừa ký và ban hành công điện gửi Thủ trưởng những đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ và tăng cường những phương pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong vận hành kiểm toán.

Theo đây, để tiếp tục nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong vận hành kiểm toán, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn những vi phạm trong thực thi công vụ và tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng thông qua vận hành kiểm toán, Tổng Kiểm toán Nhà nước quán triệt những đơn vị thực hiện nghiêm túc những nghị quyết, chỉ thị của Đảng về phòng, chống tham nhũng; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

Đồng thời, thực hiện nghiêm những chỉ đạo của Tổng bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 10 về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả hiện trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, công ty trong giải quyết công việc.

Kiểm toán Nhà nước cũng đề nghị thủ trưởng những đơn vị cần tăng cường Bên cạnh đây công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và kiểm soát chất lượng kiểm toán đối có những Đoàn Kiểm toán, Tổ Kiểm toán và Kiểm toán viên nhà nước.

Đặc biệt là những lĩnh vực kiểm toán, như đất đai, tài nguyên khoáng sản, đầu tư thi công căn bản, kiểm toán thuế… trong việc chấp hành những quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Lựa chọn bố trí cán bộ, công chức, Kiểm toán viên có đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực chuyên môn nghiệp vụ để đảm nhiệm những vị trí kiểm toán, nhất là đối có những Trưởng Đoàn kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán.

Tổng Kiểm toán Nhà nước cũng đề nghị rà soát, phân tích và báo cáo kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức, Kiểm toán viên không đủ phẩm chất đạo đức, có dấu hiệu hoặc có dư luận về tiêu cực, tham nhũng, sách nhiễu, “vòi vĩnh”, “chung chi”, gây gặp khó, phiền hà cho đơn vị được kiểm toán.

Hay lợi dụng nhiệm vụ để vụ lợi, phục vụ động cơ cá nhân, hoặc bỏ sót, cố tình làm sai lệch hoặc giảm bớt kết quả kiểm toán… để có phương pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

“Kiên quyết đưa ra khỏi ngành những cán bộ, công chức, viên chức, kiểm toán viên thoái hóa, biến chất, vi phạm pháp luật”, công điện của Tổng Kiểm toán nêu rã.

Tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng thông qua vận hành kiểm toán. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật phải báo cáo ngay Tổng Kiểm toán nhà nước và lập thủ tục chuyển cho cơ quan điều tra, không được có hành vi che giấu vi phạm.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Tổng Kiểm toán nhà nước nếu để xảy ra vi phạm thuộc thẩm quyền, trách nhiệm quản lý.

Kiểm toán trưởng, Trưởng Đoàn kiểm toán và Tổ trưởng Tổ kiểm toán có trách nhiệm quản lý vận hành kiểm toán của Kiểm toán viên, nếu xảy ra sai phạm phải chịu trách nhiệm kỷ luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Bạn đang xem chuyên mục Blog q7saigonriverside.qov.vn

Tìm hiểu thêm:

==> Mở bán Shophouse Bình Đăng Plaza Quận 8
==> Mở bán Metro Valley Quận 9
==> Tìm hiểu thêm về Thành Hiếu Phương Trang Long Hậu huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An có triển khai không ?