Thủ tướng: Buộc dừng thu phí nếu BOT không chuyển sang thu tự động không dừng

Đây là 1 trong số nội dung quan trọng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhằm đẩy nhanh công đoạn triển khai hệ thống thu phí giao thông các con phố bộ…

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện 849/CĐ-TTg đẩy nhanh công đoạn triển khai hệ thống thu phí giao thông các con phố bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng.

Cụ thể, trong thời gian qua, Bộ Giao thông Vận tải và một số bộ, ngành, địa phương đã tích cực triển khai hệ thống thu phí theo hình thức điện tử tự động không dừng, đạt kết quả bước đầu. Tuy nhiên, công đoạn triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng còn rất chậm, chưa cung cấp đề nghị đặt ra.

Để sớm chuyển sang thực hiện thu phí theo hình thức điện tử tự động không dừng, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham dự giao thông và minh bạch trong làm việc thu phí, Thủ tướng Chính phủ đề nghị:

Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban nhân dân một số tỉnh, đô thị trực thuộc trung ương, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước ở công ty khẩn trương thực hiện một số phương pháp để đẩy nhanh công đoạn triển khai hệ thống thu phí điện tử tự động không dừng theo đúng quy định; bảo đảm chậm nhất trước ngày 31/12/2019 chuyển sang thu phí tự động đối có toàn bộ một số trạm thu phí trên toàn quốc.

Yêu cầu nhà đầu tư dừng làm việc thu phí đối có một số dự án có trạm thu phí không chuyển sang thu tự động không dừng theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ ở Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 27/3/2018.

Bộ Giao thông Vận tải tăng cường giám sát, kiểm tra, chắc chắn hệ thống thu phí tự động không dừng làm việc tin cậy, không có sự cố, cung cấp đầy đủ một số đề nghị kỹ thuật, quy chuẩn và một số quy định của pháp luật trong quá trình đầu tư và sử dụng hệ thống; Chỉ đạo một số cơ sở đăng kiểm và một số đơn vị có liên quan thực hiện dán thẻ đầu cuối (Etag) đối có toàn bộ một số phương tiện giao thông cơ giới các con phố bộ thuộc đối tượng thu phí giao thông các con phố bộ; phối hợp dán thẻ Etag đối có một số phương tiện của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng.

Chủ trì, phối hợp có Ủy ban nhân dân một số tỉnh, đô thị trực thuộc trung ương tổ chức phân luồng giao thông ở một số trạm thu phí; giải đáp người tham dự giao thông đi đúng làn các con phố đối có từng cửa thu phí của một số trạm (cửa thu tự động, cửa thu hỗn hợp); có phương pháp xử lý nghiêm đối có lái xe cố tình đi không đúng làn các con phố, gây ùn tắc giao thông và mất an ninh trật tự ở một số trạm thu phí.

Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg ngày 27/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thu phí sử dụng các con phố bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng, bảo đảm thích hợp có đề nghị trong tình hình mới.

Thủ tướng cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo một số ngân hàng thương mại kết nối tài khoản ngân hàng có tài khoản phục vụ công tác thu phí theo hình thức điện tử tự động không dừng của chủ phương tiện giao thông, chắc chắn liên thông, thuận lợi, an toàn.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân một số tỉnh, đô thị trực thuộc trung ương, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước ở công ty chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về công đoạn chuyển sang thu phí điện tử tự động không dừng đối có một số trạm thu phí thuộc phạm vi quản lý; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 30/11/2019.

Giao Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải sau khi đã đi vào hoạt động chuyển sang thu phí tự động không dừng đối có toàn bộ một số trạm thu phí trên toàn quốc (chậm nhất ngày 31/12/2019), khẩn trương rà soát, phân tích và có báo cáo tổng kết gửi Thủ tướng Chính phủ trong tháng 01 năm 2020. Nêu rõ các mặt được, chưa được và hướng xử lý chắc chắn chất lượng, hiệu quả, thích hợp lòng dân.

Bạn đang xem chuyên mục Blog q7saigonriverside.qov.vn

Tìm hiểu thêm:

==> Mở bán Shophouse Bình Đăng Plaza Quận 8
==> Mở bán Metro Valley Quận 9
==> Tìm hiểu thêm về Thành Hiếu Phương Trang Long Hậu huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An có triển khai không ?