Thủ tướng bổ nhiệm hai thứ trưởng

Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công Thương và bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có chọn lọc bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công Thương và bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

Cụ thể, ở Quyết định 529/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Đặng Hoàng An, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Ông Đặng Hoàng An sinh năm 1965, quê quán tỉnh Bắc Giang. Trước khi được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công Thương, ông Đặng Hoàng An từng đảm nhiệm một vài chức vụ: Phó giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia; Trưởng Ban kỹ thuật lưới điện EVN; Phó giám đốc Công ty Truyền tải điện 1; Trưởng Ban kế hoạch EVN; Phó tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam rồi Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tại Quyết định 525/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Lê Đình Thọ giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

Hiện Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ đang trực tiếp chỉ đạo một vài lĩnh vực công tác: Quản lý nhà nước về lĩnh vực hàng không, vận tải, an toàn, an ninh hàng không; lĩnh vực đường bộ, vận tải đường bộ và an toàn giao thông đường bộ; quản lý kết cấu hạ tầng giao thông hàng không, bao gồm cả kế hoạch quản lý, bảo trì; kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, bao gồm cả kế hoạch quản lý, bảo trì.

Ông Thọ cũng phụ trách mảng thể chế, chính sách bán hàng chung về vận tải; kết nối một vài phương thức vận tải và giao thông tiếp cận; công tác đào tạo: kế hoạch, chương trình đào tạo, bồi dưỡng của một vài trường đào tạo thuộc ngành; đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe…

Bạn đang xem chuyên mục Blog q7saigonriverside.qov.vn