LienVietPostBank hợp tác với Bắc Ninh xây dựng chính quyền điện tử

LienVietPostBank ký thỏa thuận hợp tác có UBND tỉnh Bắc Ninh thi công chính quyền điện tử…

Ngày 7/9/2018, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) ký thỏa thuận hợp tác có UBND tỉnh Bắc Ninh trong việc thi công chính quyền điện tử và đô thị thông minh trên địa bàn.

Theo thỏa thuận hợp tác, LienVietPostBank cam đoan phát huy nguồn lực, thế mạnh về tài chính, công nghệ sẵn có của ngân hàng để hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh đẩy nhanh công đoạn thi công chính quyền điện tử, đô thị thông minh thích hợp có mục tiêu trở thành đô thị trực thuộc Trung ương vào năm 2022.

Cụ thể, LienVietPostBank sẽ triển khai cung cấp những dịch vụ về chi trả điện tử, dịch vụ kinh doanh trên nền móng dữ liệu số, ngân hàng số, phát triển hạ tầng viễn thông và công nghệ tài liệu, những áp dụng công nghệ tài liệu cho chính quyền điện tử và đô thị thông minh ở tỉnh Bắc Ninh.

Trong khuôn khổ pháp luật cho phép, UBND tỉnh Bắc Ninh tạo điều kiện thuận lợi cho LienVietPostBank tham dự những chương trình, đề án, dự án của tỉnh cung cấp nhu cầu về thi công chính quyền điện tử, đô thị thông minh, áp dụng chi trả điện tử (không dùng tiền mặt).

Xây dựng đô thị thông minh là 1 giải pháp quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Ninh đã được xác định ở Nghị quyết số 44/NQ-HĐND18 ngày 12/4/2017 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18 phê duyệt đề án thi công triển khai mô hình đô thị thông minh tỉnh Bắc Ninh GĐ 2017-2022, tầm nhìn đến 2030.

Sự kiện ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai bên đánh dấu lần Thứ nhất LienVietPostBank hợp tác có chính quyền 1 địa phương trong việc triển khai thi công mô hình chính quyền điện tử và đô thị thông minh.

Trước đây, LienVietPostBank đã triển khai nhiều khuôn khổ hợp tác có những công ty trong nước và nước ngoài như Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh, Công ty Mitsui (MKI), Công ty Doreming của Nhật Bản… trong việc phát triển những áp dụng ngân hàng số Ví Việt; thỏa thuận có Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VNSME) về hỗ trợ những dịch vụ tài chính, áp dụng công nghệ trong quản lý và dịch vụ ngân hàng số.

Bạn đang xem chuyên mục Blog q7saigonriverside.qov.vn

Tìm hiểu thêm:

==> Mở bán Shophouse Bình Đăng Plaza Quận 8
==> Mở bán Metro Valley Quận 9
==> Tìm hiểu thêm về Thành Hiếu Phương Trang Long Hậu huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An có triển khai không ?