Lãnh đạo Bộ Tài chính tin tưởng cắt giảm được 10% tổng nhân sự đến 2020

Tính đến hết 31/12/2017, Bộ Tài chính đã giảm được 4,7% tổng số nhân sự nên Thứ trưởng ngành này tin tưởng đến năm 2020 sẽ đạt được mục tiêu tinh giản 10% nhân sự…

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn, 1 trong bốn biện pháp có tính đột phá của ngành tài chính trong thời gian tới chính là nâng cao chất lượng công chức và cải nhữngh thu gọn đầu mối bộ máy hành chính của cơ quan Bộ Tài chính.

Đây là tài liệu được ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết khi thảo luận có báo chí bên lề 1 sự kiện. Theo đấy, để đạt được mục tiêu này, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết, vừa qua cơ quan tài chính đã ban hành Quyết định 520/QĐ-BTC ngày 13/4/2018 về việc phê duyệt kế hoạch sắp xếp, sáp nhập chi cục thuế quận, huyện, thị xã, đô thị thành chi cục thuế khu vực thuộc cục thuế tỉnh, đô thị trực thuộc trung ương.

Trong đấy, đề ra chiến lược trong 3 năm sẽ cắt giảm 340 chi cục thuế trên tổng số 711 chi cục thuế giai đoạn này.

“Kho bạc đến nay đã giảm trên 60 phòng chuyển nhượng. Tới đấy sẽ tiếp tục cơ cấu nội khu để đảm bảo hiệu quả tinh giản bộ máy”, ông Tuấn nói.

Với những cơ quan trong Bộ, lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết cũng sẽ thực hiện tinh giản số lượng phòng, số đầu mối, trên cơ sở đấy thi công lực lượng công chức theo Nghị quyết 27 của Trung ương đảm bảo giảm được số lượng, nâng cao chất lượng và áp dụng được tân tiến hóa thủ tục hành chính để đảm bảo tính hiệu quả, hiệu lực của bộ máy hành chính nhà nước.

“Theo Nghị quyết Bộ Chính trị khóa IX thì toàn bộ những bộ, cơ quan Trung ương, những đơn vị quản lý hành chính nhà nước phải giảm 10%. Kết thúc năm 2017, cơ quan Bộ Tài chính đã giảm được 4,7% tổng số nhân sự, bởi thế tôi tin tưởng rằng đến năm 2020, Bộ Tài chính đảm bảo sẽ đạt được mục tiêu tinh giản được 10% tổng số nhân sự”, ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết.

Ngoài biện pháp cắt giảm nhân sự, để cải nhữngh hành chính trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết, đơn vị này còn đề ra 3 biện pháp khác cũng không kém phần quan trọng.

Thứ nhất, sẽ tập trung vào 2 Luật Quản lý thuế và Luật Chứng khoán. Đối có Luật Quản lý thuế đưa ra mục tiêu tân tiến hóa công tác quản lý thuế, chuyển sang nguyên tắc của OECD, nguyên tắc của diễn đàn chống chuyển giá. Đối có Luật Chứng khoán tập trung huy động được nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển, chuyển đầu tư của khu vực công ty dựa nhiều vào tín dụng giai đoạn này sang cổ phiếu và trái phiếu công ty.

Thứ hai, giảm thủ tục hành chính. Theo lãnh đạo Bộ Tài chính, cơ quan này đã thi công dự thảo Nghị định về cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi công dụng quản lý của Bộ Tài chính, qua đấy, sẽ cắt giảm 190/370 điều kiện kinh doanh, chuẩn bị sẽ được trình Chính phủ trong tháng 9 hoặc tháng 10 để thông qua.

Thứ ba, tân tiến hóa thủ tục hành chính. “Hiện nay, ngành tài chính có 961 thủ tục, trong đấy 54% thủ tục vẫn ở cấp độ 1,2 và 46% thủ tục ở cấp độ 3,4. Mục tiêu đề ra đến năm 2020 đạt được tối thiểu 90% cấp độ 3,4. Như vậy, cần công đoạn cứ 6 tháng là phải tăng 10-15% thủ tục lên cấp độ 3,4 giảm tương ứng cấp độ 1,2 trong tổng số 961 thủ tục hành chính”, ông Tuấn cho biết.

Bạn đang xem chuyên mục Blog q7saigonriverside.qov.vn

Tìm hiểu thêm:

==> Mở bán Shophouse Bình Đăng Plaza Quận 8
==> Mở bán Metro Valley Quận 9
==> Tìm hiểu thêm về Thành Hiếu Phương Trang Long Hậu huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An có triển khai không ?