Hội nghị Trung ương 8 sẽ họp bàn chuẩn bị cho Đại hội Đảng XIII

Hội nghị Trung ương 8 sẽ diễn ra ở Hà Nội từ ngày 2-6/10, tham dự gồm 223 đại biểu, trong đây có 196 Ủy viên Trung ương…

Hội nghị Trung ương 8 sẽ diễn ra ở Hà Nội từ ngày 2-6/10, tham dự gồm 223 đại biểu, trong đây có 196 Ủy viên Trung ương.

Tại hội nghị lần này, Trung ương sẽ tham khảo các nội dung: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; Tình hình kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách năm 2019; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; thành lập các tiểu ban dự trù Đại hội XIII của Đảng; tham khảo công tác nhân sự cộng các nội dung quan trọng khác.

Dự kiến, Trung ương sẽ kết luận về tình hình phát triển kinh tế-xã hội năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách năm 2019; ban hành Nghị quyết Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam…

Một trong các vấn đề được nêu ở cuộc họp báo là ở kết luận gần đây sau khi Uỷ ban Kiểm tra Trung ương ban hành kết luận kiểm tra về vụ Tổng doanh nghiệp viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty Cổ phần Nghe nhìn toàn cầu AVG đã nêu đề nghị Ban chấp hành Trung ương kỷ luật nghiêm minh 1 Nguyên ủy viên Trung ương Đảng. Vậy nội dung này có được Trung ương tham khảo ở hội nghị Trung ương 8 hay không?

Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Quang Vĩnh cho biết, Bộ Chính trị vừa qua đã đề nghị tham khảo kỷ luật 1 nguyên uỷ viên Trung ương Đảng.

Theo thẩm quyền, việc tham khảo kỷ luật các uỷ viên Trung ương và nguyên uỷ viên Trung ương là thuộc Ban chấp hành Trung ương Đảng chọn lọc, ông Vĩnh nêu qui định. Và theo qui định này, ông Vĩnh cho biết “chắc chắn ở hội nghị này, Trung ương sẽ đưa vấn đề này ra tham khảo”.

Bạn đang xem chuyên mục Blog q7saigonriverside.qov.vn

Tìm hiểu thêm:

==> Mở bán Shophouse Bình Đăng Plaza Quận 8
==> Mở bán Metro Valley Quận 9
==> Tìm hiểu thêm về Thành Hiếu Phương Trang Long Hậu huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An có triển khai không ?