Đạm Hà Bắc lỗ luỹ kế 2.500 tỷ đồng, sắp âm vốn chủ sở hữu

Công ty mẹ Công ty Cổ phần Phân Đạm và hoá chất Hà Bắc lỗ luỹ kế lên đến 2.500 tỷ đồng…

Công ty Cổ phần Phân đạm và hóa chất Hà Bắc (mã chứng khoán DHB – Upcom) vừa ra mắt báo cáo tài chính quý 2/2018 của công ty mẹ.

Theo đây, riêng quý 2/2018, công ty mẹ thu về 843,3 tỷ đồng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ; tăng 23,4% so có cộng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt gần 160 tỷ đồng tăng 35% so có quý 2/2017.

Doanh thu làm việc tài chính tăng gấp đôi cộng kỳ năm 2017, đạt 5,3 tỷ đồng nhưng kinh phí tài chính tăng lên tới 207,7 tỷ đồng, chủ yếu là kinh phí lãi vay có 184,3 tỷ đồng. Bên cạnh đây kinh phí bán hàng cũng tăng cao gấp hơn 2 lần, kinh phí quản lý công ty cũng tăng thêm 39,4% lần lượt ở mức 20,3 tỷ đồng và 21,6 tỷ đồng khiến công ty mẹ báo lỗ ròng 83,3 tỷ đồng trong quý 2/2018 giảm nhẹ so có khoản lỗ 95,34 tỷ đồng cộng kỳ năm ngoái.

Với 2 quý kinh doanh đều thua lỗ, công ty mẹ Đạm Hà Bắc kết thúc chặng các con phố nửa đầu năm có 1.527,2 tỷ đồng doanh thu thuần – tăng 29% so có cộng kỳ, tuy nhiên gánh nặng kinh phí khiến công ty mẹ báo lỗ ròng gần 170 tỷ đồng trong khi cộng kỳ năm 2017 thua lỗ tới gần 313 tỷ đồng.

Năm 2018, công ty mẹ Đạm Hà Bắc đặt mục tiêu có tổng doanh thu đạt 2.711 tỷ đồng, tăng 6,2% so có mức doanh thu thực hiện trong năm 2017.

Tổng kinh phí năm 2018 là 3.371 tỷ đồng – trong đây kinh phí tài chính là 853 tỷ đồng. Lương bình quân người lao động tăng 722.000 đồng so có thực hiện năm 2017.

Lỗ luỹ kế của Đạm Hà Bắc đến nay đạt 2.501 tỷ đồng, trong khi vốn điều lệ 2.722 tỷ đồng. Vốn chủ có chỉ còn 219 tỷ đồng. Nếu đạt kế hoạch lỗ 722 tỷ đồng thì vốn chủ có của công ty mẹ sẽ âm.

Được biết, ngày 26/7/2017, Đạm Hà Bắc đưa tất cả 272,2 triệu cổ phiếu lên chuyển nhượng trên UpCOM có giá tham chiếu trong ngày chuyển nhượng Thứ nhất 6.800 đồng/cổ phiếu. Theo dữ liệu trên HNX, hiện giá cổ phiếu DHB còn 1.400 đồng/cổ phiếu. Suốt hơn 2 tháng vừa qua cổ phiếu này cũng không phát sinh bất kỳ 1 chuyển nhượng thành công nào.

Bạn đang xem chuyên mục Blog q7saigonriverside.qov.vn

Tìm hiểu thêm:

==> Mở bán Shophouse Bình Đăng Plaza Quận 8
==> Mở bán Metro Valley Quận 9
==> Tìm hiểu thêm về Thành Hiếu Phương Trang Long Hậu huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An có triển khai không ?