Cảnh cáo Phó Đô đốc Hải quân Nguyễn Văn Tình

Vi phạm, mặt khuyết và mức độ trách nhiệm cá nhân của Phó Đô đốc Nguyễn Văn Tình là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của tổ chức đảng, Quân đội và cá nhân …

Ngày 19/6, Ban Bí thư đã họp tham khảo, thi hành kỷ luật đảng Phó Đô đốc Nguyễn Văn Tình, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chính uỷ Quân chủng Hải quân.

Sau khi tham khảo tờ trình của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư cảm thấy Phó Đô đốc Nguyễn Văn Tình, trong thời gian giữ cương vị ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên Đảng uỷ Quân sự Trung ương, Bí thư Đảng uỷ Quân chủng Hải quân (từ tháng 11/2005 – 1/2008), Chính uỷ Quân chủng Hải quân, chịu trách nhiệm người đứng đầu cấp uỷ về các vi phạm, mặt khuyết nghiêm trọng của Ban Thường vụ Đảng uỷ Quân chủng Hải quân nhiệm kỳ 2005 – 2010.

Cụ thể, Ban Thường vụ Đảng uỷ Quân chủng Hải quân đã vi phạm qui định tập trung dân chủ và quy chế làm việc; vi phạm thẩm quyền và quy định pháp luật về quản lý đất đai; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát.

Trong quá trình kiểm điểm, ông Nguyễn Văn Tình đã nghiêm túc nhận rõ mặt khuyết, trách nhiệm của mình đối có các vi phạm, mặt khuyết của Ban Thường vụ Đảng uỷ Quân chủng Hải quân.

Các cơ quan tính năng đã áp dụng tham khảo, xác định vi phạm, mặt khuyết và mức độ trách nhiệm cá nhân của Phó Đô đốc, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Quân chủng Hải quân Nguyễn Văn Tình là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của tổ chức đảng, Quân đội và cá nhân ông.

Căn cứ quy định số 102 ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị khoá 12 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, xét nội dung, tính chất, mức độ vi phạm và quá trình công tác, thành tích cống hiến, đóng góp cho Quân chủng Hải quân, Quân đội nhân dân Việt Nam và đất nước của ông Nguyễn Văn Tình, Ban Bí thư chọn lọc thi hành kỷ luật ông Tình bằng hình thức cảnh cáo.

Bạn đang xem chuyên mục Blog q7saigonriverside.qov.vn

Tìm hiểu thêm:

==> Mở bán Shophouse Bình Đăng Plaza Quận 8
==> Mở bán Metro Valley Quận 9
==> Tìm hiểu thêm về Thành Hiếu Phương Trang Long Hậu huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An có triển khai không ?