Bán thuốc trừ sâu bị cấm sử dụng sẽ bị phạt đến 100 triệu đồng

Hành vi buôn phân phối thuốc bảo vệ thực vật bị cấm kinh doanh, cấm lưu hành, cấm sử dụng; buôn phân phối thuốc lá điếu nhập lậu; buôn phân phối pháo nổ… sẽ bị xử phạt hành chính…

Hành vi buôn phân phối thuốc bảo vệ thực vật bị cấm kinh doanh, cấm lưu hành, cấm sử dụng; buôn phân phối thuốc lá điếu nhập lậu; buôn phân phối pháo nổ… sẽ bị xử phạt hành chính lên đến 100 triệu đồng.

Đây là điểm mới trong dự thảo sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 185 ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong làm việc thương mại, sản xuất, buôn phân phối hàng giả, hàng cấm và bảo vệ ích lợi người tiêu dùng do Bộ Công thương soạn thảo.

Tăng mức phạt gấp 2-3 lần khi vi phạm kinh doanh theo giấy phép

Theo đây, dự thảo này đã sửa đổi, bổ sung thêm 1 số danh mục, quy định trong Nghị định 185, như bổ sung thêm thuốc giả và dược liệu giả trong danh mục hàng giả.

Bổ sung thêm khái niệm “Cố ý vi phạm hành chính” là vi phạm hành chính trong trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm nhận thức rõ hành vi của mình là trái quy định pháp luật về quản lý nhà nước, thấy trước hậu quả nguy hại cho xã hội của hành vi đây và mong muốn hoặc tuy không mong muốn nhưng có ý thức để mặc cho hậu quả đây xảy ra.

Đặc biệt, dự thảo của Bộ Công Thương cũng đề xuất tăng mức phạt lên gấp 2 đến 3 lần đối có hành vi vi phạm về làm việc kinh doanh theo Giấy phép kinh doanh.

Cụ thể, tăng mức phạt từ 1 – 3 triệu đồng đối có hành vi tự viết thêm, tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung ghi trong giấy phép kinh doanh (hiện nay là phạt từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng).

Tăng gấp 2 – 3 lần mức phạt đối có hành vi cho thuê, cho vay, cầm cố, thế chấp, phân phối, mua phân phối, mua Giấy phép kinh doanh.

Tăng gấp 2 lần mức phạt (lên 5 – 10 triệu) đối có hành vi kinh doanh không đúng phạm vi, đối tượng, diện tích, thời gian, địa bàn, vị trí hoặc mặt hàng ghi trong giấy phép kinh doanh được cấp…

Buôn phân phối thuốc trừ sâu bị cấm sử dụng sẽ bị xử phạt

Một điểm đáng chú tâm khác trong dự thảo sửa đổi lần này là quy định chi tiết hơn về đối tượng có hành vi sản xuất, buôn phân phối, vận chuyển, tàng trữ, giao nhận hàng cấm.

Theo đây, buôn phân phối thuốc bảo vệ thực vật mà Nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu hành, cấm sử dụng; Buôn phân phối thuốc lá điếu nhập lậu; Buôn phân phối pháo nổ… sẽ bị xử phạt hành chính tùy theo mức độ.

Buôn phân phối hàng hóa khác mà Nhà nước cấm/chưa được phép kinh doanh, cấm/chưa được phép lưu hành, cấm/chưa được phép sử dụng cũng sẽ bị xử phạt.

Mức phạt đối có các hành vi này được tăng lên gấp 1,5 đến 2 lần so có quy định cũ. Cụ thể, buôn phân phối thuốc bảo vệ thực vật mà Nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu hành, cấm sử dụng có số lượng dưới 5 kg hoặc dưới 5 lít; buôn phân phối thuốc lá điếu nhập lậu có số lượng dưới 50 bao; buôn phân phối pháo nổ dưới 0,5 kg… sẽ bị phạt tiền từ 1 triệu đến 3 triệu đồng.

Mức phạt sẽ được tăng lên 100 triệu đồng nếu buôn phân phối thuốc bảo vệ thực vật bị cấm từ 50 kg trở lên hoặc từ 50 lít trở lên; buôn phân phối thuốc lá điếu nhập lậu từ 1.500 bao trở lên; buôn phân phối pháo nổ từ 6 kg trở lên; buôn phân phối hàng hóa bị cấm trị giá từ 100 triệu đồng trở lên hoặc thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng trở lên; buôn phân phối hàng hóa chưa được phép lưu hành, sử dụng trị giá từ 200 triệu đồng trở lên hoặc thu lợi bất chính từ 100 triệu đồng trở lên.

Ngoài ra, dự thảo của Bộ Công Thương đề xuất tăng mức phạt lên gấp 2 đến 3 lần, đồng thời bổ sung thêm hành vi thu lợi bất hợp pháp đối có hành vi buôn phân phối hoặc sản xuất hàng giả không có giá trị sử dụng, công dụng; buôn phân phối hoặc sản xuất hàng giả mạo nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa.

Bên cạnh đây, dự thảo bổ sung thêm hành vi mua, phân phối, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ khoáng sản không có lý do hợp pháp sẽ bị xử phạt.

Trong lĩnh vực sản xuất rượu, dự thảo tăng mức phạt lên gấp 2-3 lần đối có hành vi vi phạm về sản xuất rượu thủ công để phân phối cho công ty có giấy phép sản xuất rượu công nghiệp để chế biến lại.

Đồng thời, tăng mức phạt lên gấp 2 – 3 lần đối có hành vi vi phạm về khuyến mại.

Dự thảo cũng quy định chi tiết hơn đối có hành vi vi phạm về hội chợ, triển lãm thương mại. Theo đây, chủ cửa hàng, cơ sở, công ty trưng bày hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền có trí tuệ ở hội chợ, triển lãm thương mại nhưng không niêm yết rõ hàng hoá đây là hàng giả, hàng hoá xâm phạm quyền có trí tuệ hoặc không nêu rõ trong nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại sẽ bị xử phạt từ 10 – 20 triệu đồng.

Bạn đang xem chuyên mục Blog q7saigonriverside.qov.vn