6 tháng đầu năm 2019, MB hoàn thành 50,5% kế hoạch lợi nhuận năm

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội (MB) vừa mở bán kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019…

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội (MB) vừa mở bán kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019. Theo đây, kết thúc nửa đầu năm 2019, MB duy trì đà tăng trưởng tốt, đã đi vào làm việc một vài chỉ tiêu kinh doanh đặt ra. Lợi nhuận trước thuế của riêng Ngân hàng đạt 4.306 tỷ, đã đi vào làm việc 50,5% kế hoạch năm, tăng 22,5% so có cộng kỳ năm 2018.

Báo cáo kết quả làm việc kinh doanh của MB cũng cho thấy, kết thúc 6 tháng đầu năm 2019, tiền gửi bạn đạt đạt 260.089 tỷ, cho vay bạn đạt 229.125 tỷ; một vài chỉ tiêu ROE đạt 21,24%, thuộc Top đầu một vài ngân hàng thương mại cổ phần về hiệu quả.

Trong kỳ, tín dụng của MB tăng trưởng tốt, chất lượng tín dụng của ngân hàng được kiểm soát nghiêm ngặt. Tỷ lệ nợ xấu bởi thế được kiểm soát ở mức 1,10%, thấp hơn so có kế hoạch đặt ra hồi đầu năm là 1,5%.

Bên cạnh làm việc an toàn, hiệu quả trong 6 tháng đầu năm 2019, một vài doanh nghiệp thành viên của MB có kết quả kinh doanh vượt bậc có tổng lợi nhuận trước thuế ước đạt 669 tỷ đồng, đạt 42,4% kế hoạch năm; làm việc bán chéo giữa MB và một vài doanh nghiệp thành viên có sự tăng trưởng tốt.

Để có được kết quả này, là do MB kiên định có phương châm kinh doanh “Hiệu quả, an toàn, phát triển bền vững”; tập trung triển khai một vài dự án chiến lược trung tâm của Ngân hàng chắc chắn công đoạn và hiệu quả cao, trong đây Ngân hàng Nhà nước phê duyệt ứng dụng quản trị rủi ro theo Basel 2 từ 1/5/2019; cải tiến phần mềm luân chuyển chứng từ hồ sơ (BPM) cho quy trình phát hành thẻ; dự án chuyển đổi năng lực công nghệ tài liệu cộng nhiều dự án quan trọng khác….

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2019, MB tổ chức thành công chương trình Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019-2024 và bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soat nhiệm kỳ mới; giữ vững ổn định chính trị; văn hóa MB được duy trì; tích cực triển khai một vài công tác an sinh xã hội có tổng số tiền 10,4 tỷ đồng.

Ghi nhận các thành tích đạt được trong 6 tháng đầu năm, MB được Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ quốc phòng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tặng nhiều danh hiệu khen thưởng. Đặc biệt, Thượng tướng Lê Hữu Đức – Chủ tịch Hội đồng Quản trị MB được Chủ tịch nước tặng thưởng “Huân chương độc lập Hạng Nhì”; 4 cá nhân được Bộ trưởng Bộ quốc phòng khen thưởng “Chiến sỹ thi đua toàn quân”; 2 tập thể và 2 cá nhân được tặng “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ quốc phòng” và 2 cá nhân được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trao tặng “kỷ niệm chương vì sự nghiệp ngân hàng Việt Nam” (ngoài ngành).

Tiếp tục phương châm “Hiệu quả, an toàn, phát triển bền vững”, trong 6 tháng cuối năm 2019, MB đặt mục tiêu “Duy trì Top 5 một vài ngân hàng thương mại về hiệu quả kinh doanh và an toàn”. Theo đây, mục tiêu kinh doanh 6 tháng cuối năm 2019 của MB là đã đi vào làm việc căn bản một vài chỉ tiêu kinh doanh năm 2019 gồm: Tổng tài sản tăng ~ 11-12%, tín dụng tăng trưởng theo giới hạn quy định của Ngân hàng Nhà nước, huy động vốn tăng trưởng thích hợp chắc chắn kinh phí vốn hợp lý; mật độ nợ xấu kiểm soát dưới 1,5%; lợi nhuận trước thuế riêng ngân hàng ước đạt 8.345 tỷ, duy trì địa vị Top một vài ngân hàng về chỉ tiêu hiệu quả (ROE, ROA).

Cũng trong 6 tháng cuối năm 2019, MB sẽ bám sát mục tiêu chiến lược năm 2021 theo 4 chuyển dịch: Ngân hàng số, nâng cao quan hệ bạn, quản trị rủi ro nổi bật, nâng cao hiệu quả làm việc của Công ty thành viên; tích cực thi đua lập thành tích hoàn hảo chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Ngân hàng (4/11/1994-4/11/2019).

Bạn đang xem chuyên mục Blog q7saigonriverside.qov.vn

Tìm hiểu thêm:

==> Mở bán Shophouse Bình Đăng Plaza Quận 8
==> Mở bán Metro Valley Quận 9
==> Tìm hiểu thêm về Thành Hiếu Phương Trang Long Hậu huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An có triển khai không ?